De Wijkse Moestuin

Zietsen 9 oktober 2021

De Wijkse Moestuin is een zelfoogsttuin. Sinds 2019 beheerd door Bea van Sprakelaar, worden hier op biologisch wijze groente, fruit en bloemen geteeld. Deelnemers kopen een oogstaandeel en kunnen het hele jaar zelf oogsten. Het is ook een plek voor vrijwilligers en een erkend leerbedrijf. Leuk om eens te gaan kijken.