Algemene Voorwaarden

BIJ INSCHRIJVING VERKLAART DE DEELNEMER ZICH AKKOORD MET HET ONDERSTAANDE REGLEMENT:

 • Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfgeld is voldaan.
 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Na het ontvangen van het inschrijfgeld bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie van het inschrijfgeld.
 • Mocht het evenement door externe omstandigheden of overmacht, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of het overlijden van iemand van het Koninklijk Huis, niet plaats kunnen vinden, dan zal het inschrijfgeld gerestitueerd worden. De organisatie beslist over het afgelasten van het evenement.
 • Minderjarige deelnemers dienen begeleid te worden door een ouder, verzorger of andere volwassene die juridisch verantwoordelijk is voor de minderjarige. De minderjarige moet probleemloos in staat zijn het fietstempo van 15-17 km/uur gedurende de opgegeven kilometers vol te houden.
 • Alle verkeersregels zijn van toepassing en dienen te worden gerespecteerd. De politie zal strafrechtelijk handhaven op verkeersgevaarlijk gedrag en daartoe controles uitvoeren. Deelnemers respecteren overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Tijdens verplaatsingen per fiets wordt de route en de snelheid bepaald door de begeleider. Deelnemers dienen zich hieraan te conformeren.
 • Deelnemers houden zich aan de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM en de overheid m.b.t. het coronavirus.
 • Tijdens de Zietsendag kunnen door of namens de organisatie foto’s worden gemaakt die een sfeerimpressie geven van het evenement. Deze foto’s worden gebruikt voor de website van het evenement, Facebook, Instagram en Twitter. Door je in te schrijven ga je akkoord met het gebruik van deze foto’s op de hiervoor beschreven media. Volgens de geldende AVG-bepalingen kun je ons verzoeken een foto offline te halen. Gebruik hiervoor het contactformulier op deze website.
 • Deelname aan het evenement en toegang tot de lunch en de te bezoeken locaties is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers.
 • Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 • De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
 • Met het accepteren van het inschrijfformulier verklaren deelnemers dat zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond zijn en dat zij beschikken over een deugdelijke fiets die voldoet aan de wettelijk eisen.

Deelnemers geven middels inschrijving toestemming voor gebruik van gegevens door de Rotaryclub Wijk bij Duurstede voor promotiedoeleinden en andere evenementen van de organisatie. Tevens geeft men toestemming voor de publicatie van foto’s waarop deelnemers worden afgebeeld.

Verzoek tot verwijderen afbeelding van personen

9 + 14 =