Lunenburg

Er staan heel wat kastelen langs de Wetering. Kasteel, woontoren, Ridderhofstad, wat is het eigenlijk? Deze toren staat er al vanaf ongeveer 1280. Gedurende WO II is het kasteel bij een bombardement zwaar beschadigd. In de jaren 60 van de vorige eeuw bleek restauratie zo kostbaar dat sloop werd overwogen. Het kasteel kwam in bezit van de K.F. Hein stichting die het kasteel heeft laten restaureren. Het is nu in bezit van de familie Fentener van Vlissingen. Tijdens de Zietsendag mogen we de schitterende tuin bekijken.